AK Spar

AK Nordic AB ingår i amerikanska Portfolio Recovery Associates Inc. (PRA) koncernen som är verksam I tio europeiska länder samt i USA och Kanada. AK Nordic AB bedriver inlåningsverksamhet under den registrerade bifirman AK Spar samt förvärv och förvaltning av kreditportföljer. Bolaget är ett svenskt kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

AK Spar sparränta

Ränta sparkonto (med insättningsgaranti) idag, 0.70% (rörlig) .

Historiska räntor hos AK Spar för sparkonto med olika lång lånetid (fasträntekonto, högräntekonto).

Visa alla banker. Jämför alla räntor, bäst bolåneränta och bäst sparränta.

Kommentarer

Gilla oss så vi dig!