Erik Penser Bank sparränta

Ränta sparkonto (med insättningsgaranti) idag, 0.80% (3 mån) 1.00% (6 mån) 1.20% (1 år) 1.40% (2 år) 1.70% (3 år) .

Historiska räntor hos Erik Penser Bank för sparkonto med olika lång lånetid (fasträntekonto, högräntekonto).

Visa alla banker. Jämför alla räntor, bäst bolåneränta och bäst sparränta.

Kommentarer

Gilla oss så vi dig!