HoistSpar sparränta

Ränta sparkonto (med insättningsgaranti) idag, 0.60% (rörlig) 1.25% (1 år) 1.55% (2 år) 1.75% (3 år) .

Historiska räntor hos HoistSpar för sparkonto med olika lång lånetid (fasträntekonto, högräntekonto).

Visa alla banker. Jämför alla räntor, bäst bolåneränta och bäst sparränta.

Kommentarer

Gilla oss så vi dig!