ICA Banken bolåneränta

Ränta bolånekonto idag, 1.64% (3 mån) 1.59% (1 år) 1.54% (2 år) 1.54% (3 år) 1.59% (4 år) 1.64% (5 år) 1.89% (7 år) 2.29% (8 år) .

Historiska räntor hos ICA Banken för bolån med olika lång bindningstid / löptid.

ICA Banken sparränta

Ränta sparkonto (med insättningsgaranti) idag, 0.10% (rörlig) .

Historiska räntor hos ICA Banken för sparkonto med olika lång lånetid (fasträntekonto, högräntekonto).

Visa alla banker. Jämför alla räntor, bäst bolåneränta och bäst sparränta.

Kommentarer

Gilla oss så vi dig!