Länsförsäkringar Bank bolåneränta

Ränta bolånekonto idag, 2.23% (3 mån) 2.19% (1 år) 2.16% (2 år) 1.95% (3 år) 2.03% (4 år) 2.10% (5 år) 2.68% (7 år) 3.10% (8 år) .

Historiska räntor hos Länsförsäkringar Bank för bolån med olika lång bindningstid / löptid.

Länsförsäkringar Bank sparränta

Ränta sparkonto (med insättningsgaranti) idag, 0.20% (rörlig) 0.05% (3 mån) 0.20% (6 mån) 0.15% (1 år) 0.25% (2 år) .

Historiska räntor hos Länsförsäkringar Bank för sparkonto med olika lång lånetid (fasträntekonto, högräntekonto).

Visa alla banker. Jämför alla räntor, bäst bolåneränta och bäst sparränta.

Kommentarer

Gilla oss så vi dig!