SevenDay sparränta

Ränta sparkonto (med insättningsgaranti) idag, 0.90% (rörlig) 0.95% (3 mån) 1.00% (6 mån) 1.10% (1 år) 1.40% (2 år) 1.70% (3 år) .

Historiska räntor hos SevenDay för sparkonto med olika lång lånetid (fasträntekonto, högräntekonto).

Visa alla banker. Jämför alla räntor, bäst bolåneränta och bäst sparränta.

Kommentarer

Gilla oss så vi dig!