Avanza Bank bolåneränta

Ränta bolånekonto idag, 1.29% (3 mån) 1.24% (1 år) 1.25% (2 år) 1.27% (3 år) 1.49% (4 år) 2.20% (7 år) .

Historiska räntor hos Avanza Bank för bolån med olika lång bindningstid / löptid.

Avanza Bank sparränta

Ränta sparkonto (med insättningsgaranti) idag, 0.33% (rörlig) .

Historiska räntor hos Avanza Bank för sparkonto med olika lång lånetid (fasträntekonto, högräntekonto).

Visa alla banker. Jämför alla räntor, bäst bolåneränta och bäst sparränta.

Kommentarer

Gilla oss så vi dig!