Collector Bank sparränta

Ränta sparkonto (med insättningsgaranti) idag, 0.75% (rörlig) 0.90% (3 mån) 1.00% (6 mån) 1.15% (1 år) 1.50% (2 år) .

Historiska räntor hos Collector Bank för sparkonto med olika lång lånetid (fasträntekonto, högräntekonto).

Visa alla banker. Jämför alla räntor, bäst bolåneränta och bäst sparränta.

Kommentarer

Gilla oss så vi dig!