Nordax Bank sparränta

Ränta sparkonto (med insättningsgaranti) idag, 0.95% (rörlig) .

Historiska räntor hos Nordax Bank för sparkonto med olika lång lånetid (fasträntekonto, högräntekonto).

Visa alla banker. Jämför alla räntor, bäst bolåneränta och bäst sparränta.

1 kommentar

  1. Johan 20/11 01:09

    0.85% över 100.000kr


Gilla oss så vi dig!