Skandiabanken

Skandia är en av Sveriges största oberoende kundägda bank- och försäkringskoncerner. Vi erbjuder sparande med garanti, fondsparande, försäkringar för hälsa och trygghet, banktjänster och rådgivning. Med en stark tradition av pionjärsanda, produktutveckling och samhällsengagemang har vi i 160 år arbetat med att förebygga och förutse risker. På så sätt har vi kunnat ge människor ekonomisk trygghet i livets olika skeden. Att "Tänka Längre" innebär att vi hjälper våra kunder att ta beslut här och nu – för ett tryggt och rikt liv på sikt. Vi har också ett större perspektiv än så. Genom att verka i skärningspunkten mellan näringsliv och samhälle bidrar vi till ett mer hållbart samhälle, samtidigt som vi skapar värde för kunderna.

Skandiabanken bolåneränta

Ränta bolånekonto idag, 2.00% (3 mån) 2.00% (1 år) 2.05% (2 år) 2.09% (3 år) 2.49% (4 år) .

Historiska räntor hos Skandiabanken för bolån med olika lång bindningstid / löptid.

Skandiabanken sparränta

Ränta sparkonto (med insättningsgaranti) idag, 0.03% (rörlig) 0.15% (1 år) 0.20% (2 år) 0.40% (3 år) 0.55% (5 år) .

Historiska räntor hos Skandiabanken för sparkonto med olika lång lånetid (fasträntekonto, högräntekonto).

Visa alla banker. Jämför alla räntor, bäst bolåneränta och bäst sparränta.

1 kommentar

  1. Elisabet 21/4 22:08

    Skandiabanken är bra!


Gilla oss så vi dig!